Podstawowe podatki i opłaty ważne informacje dla przedsiębiorcy w Szwecji

Preliminärskatt

W przypadku gdy dopiero rejestrujesz firmę (składasz wniosek o
F-skatt), Skatteverket oblicza wysokość comiesięcznego debiterad preliminärskatt – zaliczki na podatek dochodowy – na podstawie Twoich własnych wyliczeń dotyczących spodziewanego zysku.

Potem szwedzki urząd skarbowy decyduje o wysokości tego zobowiązania na podstawie ostatniego podatku dochodowego zapłaconego przez firmę + 10%. Decyzję otrzymasz do cyfrowej skrzynki pocztowej (digital brevlåda), jeśli Twoja firma jej używa lub zwykłą pocztą.

Jeśli jednak okaże się, że wyliczona zaliczka na podatek dochodowy jest za wysoka lub za niska, firma może ją zmienić (także wyzerować) – najłatwiej korzystając z elektronicznej usługi w Skatteverket – Preliminär inkomstdeklaration.


Moms

W Szwecji firmy rozliczają podatek Vat miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.
Sposób rozliczenia wybiera się przy rejestracji firmy.

Deklaracja podatkowa (momsdeklaration) powinna być złożona w Skatteverket za każdy okres rozliczeniowy
nawet jeśli firma nie ma momsu do zadeklarowania.
Jeśli firma ma moms do zapłaty należy go wpłacić do urzędu skarbowego nie później niż tego samego dnia,
w którym składana jest deklaracja VAT.

Jeśli okres rozliczeniowy kończy się np. w marcu, deklaracja moms za marzec (lub pierwszy kwartał
– czyli styczeń, luty, marzec) powinna być złożona do 12-ego maja.
A więc firma ma cały miesiąc (kwiecień) na przygotowanie deklaracji i zapłatę podatku moms.

Arbetsgivaravgifter

Pracodawca składa co miesiąc deklarację pracodawcy (arbetsgivardeklaration), nawet jeśli firma nie ma nic do zadeklarowania, czyli nie wypłacała żadnych pensji pracownikom.

Opłaty pracownicze – arbetsgivaravgifter należy wpłacić do urzędu skarbowego nie później niż tego samego dnia, w którym złożona powinna być jest deklaracja arbetsgivardeklaration.
Jeśli firma wypłaciła pensje np. w marcu to arbetsgivardeklaration za marzec składa do 12 kwietnia,
a więc bezpośrednio w następnym miesiącu po wypłaceniu pensji pracownikom.
Do 12 kwietnia dokonuje tez wpłat tych opłat i podatków do Skatteverket.

To bardzo ważne, aby płacić podatki w terminie. W pierwszy weekend każdego miesiąca Skatteverket sprawdza, uzgadnia konta podatkowe (avstämning av skattekonto).

Jeśli dług firmy na skattekonto przekracza 10.000 kr w tym dniu, Skatteverket wysyła wezwanie do zapłaty (betalningskrav). Firma otrzyma je na swoją cyfrową skrzynkę pocztową (digitalbrevlåda) lub,
jeśli takiej skrzynki nie ma, wezwanie otrzyma tradycyjną pocztą.

Firma ma czas do kolejnego uzgodnienia kont (avstämning) na to by uregulować swój dług względem urzędu skarbowego. Pamiętaj, że w tym czasie mogą pojawić się nowe podatki do zapłaty, a więc kwota do zapłaty będzie wyższa niż ta, która widoczna była na wezwaniu do zapłaty przy pierwszym avstämningu.

Jeśli firma nadal ma 10.000 kr lub więcej deficytu na koncie przy następnym uzgodnieniu,
dług jest przekazywany komornikowi (Kronofogden).

Po zalogowaniu do e-usługi Skattekonto w Skatteverket (e-tjänst Skattekonto) możesz sprawdzić,
ile firma powinna zaplacic na swoje skattekonto w urzędzie podatkowym, aby nie było na nim deficytu.
Pamiętaj, że czasami trwa to 2-3 dni zanim pieniądze trafia do urzędu skarbowego oraz ze Skatteverket
nalicza tez odsetki od długu. Te odsetki zwiększa też wysokość zobowiązania.

Ten artykuł pisałam 20 marca 2021 i zawiera on dane aktualne na ten dzień.
Są to moje przemyślenia, wnioski a nie porady prawne, księgowe czy doradztwo podatkowe.