Plan kont w szwedzkiej firmie

Każde zdarzenie gospodarcze w firmie musi być zaksięgowane. Zajmuje się tym dział księgowy/ekonomiczny firmy lub biuro księgowe na zlecenie firmy.

Dla usystematyzowania zapisów księgowych używa się planu kont. W Szwecji najczęściej jest to BAS-kontoplan, który dzieli konta na 10 klas/zespołów.

Konta 0-9 stosowane są do użytku wewnętrznego. Klasy 1 i 2 obejmują konta bilansowe – np. środki trwałe, należności, kapitały własne czy zobowiązania.
Klasy 3-9 należą do kont wynikowych. Tu znajdą się przychody i koszty.

Numery kont są 4-cyfrowe i podlegają grupowaniu, np.
Konto klasy 6 (kontoklass 6) to pozostałe koszty zewnętrzne (övriga externa kostnader)
Grupa kont 62 (kontogrupp 62) odnosi się do kosztów telekomunikacyjnych i pocztowych (Tele och post)
Konta grupoee 6200 (Gruppkonto 6200) Tele och post
Konto główne 6210 (Huvudkonto) telekomunikacja
Podkonto 6212 (Underkonto 6212) mobiltelefon.

Warto poświęcić trochę czasu na dostosowanie układu kont do potrzeb informacyjnych i raportowania firmy.

Być może w Twojej firmie koszty reklamy są relatywnie niewielkie i wystarczy, że zgromadzisz je na jednym koncie. 
W firmie, która wydaje dużo na różne środki reklamy, przydadzą się konta, na których oddzielnie księguje się koszty reklamy zewnętrznej, konta dla kosztów reklamy w gazetach czy tez konta reklamy w telewizji.

A może potrzebujesz wyodrębnić konto do rejestracji kosztów napraw jednej maszyny?

Plan kont powinien być użyteczny. Na podstawie zawartych w nim liczb podejmowane są decyzje biznesowe.

Znajdź czas aby omówić z księgowym co jest dla Ciebie ważne, jakie informacje chcesz odczytać i analizować mając przed sobą rachunek wyników czy bilans. Pomoże Ci to śledzić rozwój Twojej firmy jak również porównywać ją z branżą.

Ten artykuł pisałam 6 maja 2021 i zawiera on dane aktualne na ten dzień.
Są to moje przemyślenia, wnioski a nie porady prawne, księgowe czy doradztwo podatkowe.