Kiedy potrzebny jest biegły rewident w firmie prowadzonej w Szwecji?

Zwykle osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w Szwecji (enskild firma) nie potrzebuje mieć biegłego rewidenta (revisor).

Wówczas gdy działalność takiej firmy klasyfikowana jest jako większa (större), istnieje potrzeba sporządzenia rocznego sprawozdania w formie årsredovisning i zbadanie tego sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Aby działalność gospodarcza osoby fizycznej została sklasyfikowana jako większa w tym kontekście, firma ta musi przekroczyć przez 2 lata z rzędu – w każdym z ostatnich 2 lat – co najmniej 2 z poniższych kryteriów:

–   średnia liczba zatrudnionych 50
–   suma bilansowa (balansomsluttning) 40 milionów koron
–   obrót netto firmy (nettoomsättning) 80 milionów koron

Wartości graniczne są inne w przypadku gdy działalność firmy prowadzona jest w formie prywatnej spółki (privat aktiebolag).

Badanie sprawozdania przez biegłego rewidenta jest wymagane, gdy spółka w ciągu ostatnich 2 lat obrachunkowych (räkenskapsår) przekroczyła co najmniej 2 wartości graniczne z poniższych:

–   średnia liczba zatrudnionych 3
–   suma bilansowa 1,5 miliona koron
–   obrót netto 3 miliony koron

Prywatne aktiebolag, które nie przekroczyły powyższych kryteriów zaliczane są do małych aktiebolag. Takie spółki mogą na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (bolagsstämma) zrezygnować z obowiązku posiadania biegłego rewidenta.

W przypadku koncernu obowiązek badania sprawozdania finansowego spółki matki (modersbolag) przez biegłego rewidenta istnieje wówczas gdy co najmniej 2 wartości graniczne z powyższych (dotyczących aktiebolag) zostały przekroczone w koncernie.

Ten artykuł pisałam 2 listopada 2021 i zawiera on dane aktualne na ten dzień. Są to moje przemyślenia, wnioski a nie porady prawne, księgowe czy doradztwo podatkowe.