Förmånsbil i tjänstebil – samochody firmowe w szwedzkiej firmie

Tjänstebil

Tjänstebil to typowy samochód służbowy, używany w działalności gospodarczej przez pracowników lub właściciela firmy. To auto, które może być używane prywatnie tylko w małym zakresie, maksymalnie 10 razy w ciągu roku i nie więcej niż 100 km w danym roku kalendarzowym. Warto pamiętać, że jazdy z i do pracy takim samochodem traktowane są jako jazdy prywatne.

Pracownik dojeżdża do pracy własnym autem lub środkiem komunikacji publicznej i używa auta służbowego (często dostawczego, “roboczego”, typu skåp, itp.) w czasie pracy. Po pracy pracownik przesiada się na rower, do autobusu, pociągu czy też swojego auta.

Wykorzystanie takiego auta przez pracownika czy właściciela firmy w celach prywatnych w mniejszym zakresie, np. do przeprowadzki lub innego wyjazdu należy odnotować z podaniem stanu kilometrowego.

Förmånsbil

Posiadanie förmånsbil daje możliwość pracownikowi czy właścicielowi firmy używania samochodu służbowego w celach prywatnych, bez ograniczeń w kilometrach czy liczby wyjazdów. Ta możliwość jest jednak opodatkowana. Podatek oblicza się na podstawie wartości takiej korzyści “förmånsvärde”, którą z kolei oblicza się według szablonu dostępnego na stronie Skatteverket.

Na förmånsbil decydują się najczęściej sprzedawcy, konsultanci czy pracownicy, którzy dużo podróżują. Auto jest ubezpieczone, ma opłacony podatek a koszty eksploatacji takiego samochodu to koszty pracodawcy – z wyjątkiem kosztów paliwa, trängselskatt oraz opłat parkingowych za prywatne użycie auta.

Zaletą jest też to, że pracownik zna stały miesięczny koszt używania auta. Ponadto nie potrzebuje wpłacać żadnej zaliczki aby móc go używać.  

Wartość dodatku samochodowego (bilförmånsberäkning)
Na stronie Skatteverket można obliczyć wartość takiego dodatku samochodowego (bilförmånsberäkning). Jest ona zależna od:

  • ceny nowego samochodu,
  • extra wyposażenie o ile nie jest ono zawarte w cenie
  • czy jest to samochód ekologiczny
  • czy pracownik jeździ służbowo 3.000 mil lub więcej (wtedy wartość korzyści z używania samochodu może być zmniejszona o 25%)
  • wartości podatku od pojazdów (dotyczy samochodów z rokiem produkcji 2018 lub później, które zostały po raz pierwszy dopuszczone do użytku 1 lipca 2018 lub później).

Wartość dodatku samochodowego może być w pewnych przypadkach skorygowana. Dotyczy to używania małych samochodów ciężarowych (lätt lastbil). Ma to związek z tym, że ten typ samochodów ma ograniczony obszar użytkowania.
Wniosek o taką korektę składa się do Skatteverket.

Zapłata za dodatek dochodowy

Istnieją 3 warianty zapłaty za dodatek samochodowy:

 1. Odliczenie od wynagrodzenia brutto (bruttolöneavdrag)
Pensja brutto zostaje obniżona w zamian za świadczenie samochodowe. Potrącenie wynagrodzenia brutto ma negatywny wpływ m.in. na dochód będący podstawą wymiaru zasiłku chorobowego, dochód będący podstawą wymiaru emerytury i dochód będący podstawą wymiaru zasiłku rodzicielskiego. Ta podstawa zmniejsza się gdy obniża się wynagrodzenie brutto.

Jednak fakt, że wynagrodzenie brutto jest niższe, nie oznacza, że ​​składka pracodawcy (arbetsgivaravgifter) jest niższa, ponieważ świadczenie samochodowe jest świadczeniem opodatkowanym.

 
2. Dodatek samochodowy

Tutaj wartość dodatku samochodowego jest dodawana do dochodu podlegającego opodatkowaniu.
Dochód brutto nie zmniejsza się, a więc i podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, emerytury oraz zasiłku rodzicielskiego (opierająca się na wynagrodzeniu brutto) nie ulega zmniejszeniu, jak w przypadku potrącenia z wynagrodzenia (p.1)


3. Odliczenie od wynagrodzenia netto
Odliczenie wynagrodzenia netto zwiększa wynagrodzenie brutto. Dzieje się tak dlatego, że wartość świadczenia podlegająca opodatkowaniu jest przeliczana na wynagrodzenie brutto, a następnie wypłacana poprzez potrącenie z wynagrodzenia netto – w praktyce wartość świadczenia wynosi 0 SEK.


Wraz ze wzrostem wynagrodzenia brutto rośnie dochód będący podstawą wymiaru zasiłku chorobowego, wymiaru emerytury i wymiaru zasiłku rodzicielskiego.

Potrącenie wynagrodzenia netto lub dodanie dodatku samochodowego do dochodu podlegającego opodatkowaniu nie ma wpływu na wynagrodzenie netto lub podatek, ani na składki pracodawcy, które pracodawca musi zapłacić. 

Koszt paliwa

Jeżeli pracodawca opłaca całkowity koszt paliwa (a więc też za prywatne jazdy pracownika) wówczas ten dodatek paliwowy podlega opodatkowaniu u pracownika. Dotyczy to wszystkich rodzajów paliwa.

Dodatek paliwowy wylicza się oddzielnie, niezależnie od dodatku samochodowego. Nie ma też znaczenia, czy jazda odbywa się samochodem służbowym (förmånsbil), czy pracownik korzysta z własnego prywatnego samochodu, a pracodawca płaci za paliwo.

Pracodawca odprowadza składki pracownicze i zaliczkę na podatek pracownika z dodatkiem paliwowym. Jeżeli nie jest możliwe wykazanie, w jaki sposób samochód był używany w celach służbowych  i prywatnie, na przykład z powodu braku lub niekompletnej ewidencji jazdy, kierowca jest opodatkowany za całe paliwo, które zostało zużyte w danym miesiąc.

W przypadku gdy wszystkie koszty paliwa ponosi pracownik, pracodawca może wypłacić mu zwolnioną z podatku ulgę na samochód w przypadku podróży służbowych w wysokości 6,50 kr za milę za olej napędowy i 9,50 kr za milę za inne paliwo. W przypadku samochodu hybrydowego, który może być zasilany zarówno energią elektryczną jak i olejem napędowym/benzyną, obowiązuje kwota 9,50 kr za milę.

Körjournal

Nie zapominaj o rejestrowaniu używania auta. Körjournal jest konieczny w samochodach służbowych.

Ten artykuł pisałam 2 grudnia 2021 i zawiera on dane aktualne na ten dzień. Są to moje przemyślenia, wnioski a nie porady prawne, księgowe czy doradztwo podatkowe.