Garść informacji o szwedzkich podatkach

Podatek dochodowy (inkomstskatt) płacą wszystkie osoby fizyczne, które mają dochód podlegający opodatkowaniu.

Szwedzki system podatkowy oparty jest na podatku progresywnym, co oznacza, że wysokość podatku rośnie szybciej niż dochód będący podstawą opodatkowania. A więc ci, którzy zarabiają więcej płacą podatki od większej części swoich dochodów niż ci, którzy zarabiają mniej.

Każdy z podatników ma prawo (a właściwie obowiązek) do odliczeń od dochodu (grundavdrag). Wysokość odliczenia opiera się na wynagrodzeniu rocznym. Z takiego odliczenia korzystają też przedsiębiorcy prowadzący aktywną działalność gospodarczą. Odliczenie dokonywane jest automatycznie przez Skatteverket.

W praktyce oznacza to kwotę wolną od podatku. Jeśli w danym roku podatkowym nie osiągniesz kwoty przychodu w wysokości grundavdrag – twój dochód nie jest opodatkowany.

Najniższe odliczenie podstawowe (grundavdrag) za rok 2021 to 20.200 kr (lub 14.000 kr jeśli przebywałeś w Szwecji jedynie część roku), a maksymalne to 36.700 kr. Wysokość swojego odliczenia możesz odnaleźć w tabelach publikowanych przez Skatteverket.

W przypadku, gdy podatnik mieszkał w Szwecji tylko część roku odliczenie podatkowe obliczane jest jako jedna dwunasta normalnego odpisu podatkowego za każdy miesiąc kalendarzowy w Szwecji (zaokrąglenie w górę do najbliższych 100 kr).

Osoby, które ukończyły 65 lat otrzymują podwyższone odliczenie podatkowe (förhöjt grundavdrag) – kwoty również publikowane przez Skatteverket w tabelach.

Podatek komunalny (kommunal inkomstskatt) to podatek, który osoby prywatne płacą na rzecz gminy (kommun) i powiatu (landsting). Stawka tego podatku jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców komuny, niezależnie od ich dochodów, jednak stawki te są zróżnicowane w zależności od komuny (między 29% a 35%, średnio 32%)  

Niektórzy płacą również państwowy podatek dochodowy (statlig inkomsskatt) w zależności od tego, czy przekroczyły próg podatkowy. W przypadku osoby poniżej 65 roku życia to kwota 537.200 kr rocznych dochodów przed dokonaniem odliczenia grundavdrag.

Po przekroczeniu tego progu podatkowego zapłacimy zarówno podatek komunalny jak i państwowy. Stawka podatku państwowego to 20% – taka sama dla całego kraju, niezależnie od komuny.

Podatek państwowy płaci się jedynie od kwoty dochodu po dokonaniu odliczenia grundavdrag, która przekracza kwotę progu podatkowego (a więc po przekroczeniu rocznych dochodów w wysokości 523.200 kr za 2021 roku).

Aby zmierzyć wysokość płaconego podatku używa się określenia podatek krańcowy (marginallskatt). Dopóki całkowity dochód jest poniżej 523.200 kr w 2021 roku zapłacisz maksymalnie około 300 kr podatku krańcowego od każdego zarobionego 1.000 kr. A więc twój marginalskatt to 30%.

Gdy granica rocznych dochodów przekroczyła w 2021 r. 523.200 kr to od każdego dodatkowego tysiąca koron zapłacisz ponad 500 kr podatku. Wówczas podatek krańcowy wyniesie ponad 50%.

Ten artykuł pisałam 9 kwietnia 2022 i zawiera on dane aktualne na ten dzień. Artykuł nie jest poradą prawną, księgową czy doradztwem podatkowym.