Moms – ważne informacje dla przedsiębiorców w Szwecji

Music: https://www.purple-planet.com

Dla wielu przedsiębiorców temat rozliczania momsu jest znany, ale dla bardzo wielu, zwłaszcza tych nowych, ten artykuł da dobrą podstawę i pozwoli zrozumieć zasady związane z rozliczaniem i deklarowaniem tego podatku.

Rejestrując firmę należy określić czy moms rozliczany będzie co miesiąc, co kwartał czy też co rok. Pózniej można dokonać zmiany w rejestracji ale zdecydowanie łatwiej jest skrócić okres rozliczania momsu np. z roku na co kwartał czy z kwartalnego na co miesiąc niż odwrotnie.

Dlaczego to takie ważne zastanowić się jak często rozliczać moms? Przede wszystkim dlatego, że jeśli się to będzie robić rzadziej łatwiej stracić kontrolę czy też po prostu zapomnieć, że za kwartał czy za rok trzeba będzie zapłacić ten podatek do Skatteverket. A mogą to być duże kwoty.

Tu dużo zależy od dyscypliny czy systematyczności. To co proponuję moim klientom to prowadzenie ewidencji momsu. Przede wszystkim momsu do zapłaty ale też momsu do zwrotu.

Jednocześnie dobrze jest założyć w banku konto oszczędnościowe, na które przedsiębiorca przelewać będzie kwoty moms z faktur wystawionych dla swoich klientów. W dniu rozliczenia i zapłaty momsu do Skatteverket uniknie się przykrego zaskoczenia. Pieniądze łatwo się rozchodzą zawłaszcza gdy data zapłaty podatku jest gdzieś daleko w przyszłości.

Tutaj bardzo ważne jest to, aby zrozumieć co to jest kwota brutto, kwota netto i moms na fakturze. Kwota brutto to kwota, którą płaci nam klient. Zazwyczaj składa się na nią kwota netto + kwota momsu.

Jeśli stawka podatku moms to 25% możemy więc obliczyć, że kwota brutto to 1,25 x kwota netto.

Najważniejsze w tym kontekście jest aby rozdzielić te kwoty i dokonać prostego zapisu.

Dobrym sposobem na prowadzenie ewidencji moms jest stworzenie arkusza kalkulacyjnego lub po prostu ewidencja faktur w zeszycie.

Podziel kartkę na 2 główne kolumny: faktury wystawione i zakupy. Część dotyczącą faktur wystawionych podziel na kwotę netto, moms i kwotę brutto. Zaznacz też fakturę, której dotyczą te liczby.

Po drugiej stronie kolumny zapisuj moms z faktur za zakupy. Pamiętaj, że jeśli dokonujesz zwrotu produktu do sklepu, musisz też zwrócić moms – a więc w tej sytuacji zapisujesz kwotę momsu z minusem.

W przypadku firm budowlanych sprzedających lub kupujących usługi budowlane w ramach łańcuszka budowlanego nie ma momsu na fakturach.

Na koniec okresu rozliczeniowego, a więc miesiąca, kwartału czy roku zrób podsumowanie moms do zapłaty vs. moms do zwrotu. W przypadku gdy moms do zwrotu jest wyższy warto dostarczyć dokumenty księgowemu wcześniej po to aby wysłał deklarację moms do Skatteverket. Urząd skarbowy zwykle na następny dzień po zarejestrowaniu deklaracji moms udostępnia kwotę moms do zwrotu na skattekoncie firmy. W przypadku gdy moms jest do zapłaty – jest on zawsze wymagalny w Skatteverket zgodnie z datą deklaracji. Zwykle jest to 12-go drugiego miesiąca po zakonczeniu okresu rozliczeniowego momsu, ale w sierpniu i listopadzie jest to zwykle 17-go.

Czyli gdy składamy deklarację moms za październik – czas na jej złożenie mamy od 1 listopada do 12 grudnia.

Gdy 12-go (lub 17-go) przypada w dzień wolny od pracy data złożenia deklaracji i zapłaty moms przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po 12-ym (lub 17-ym).

Najlepiej jednak jest zapamiętać 12-go jako ostatni dzień złożenia i zapłaty deklaracji moms.

Jest jeszcze jedna ważna rzecz w przypadku rozliczania momsu, a mianowicie metoda księgowania. Wyboru metody dokonuje się podczas rejestracji firmy. Można wybrać bokslutsmetoden lub faktureringsmetoden, W przypadku bokslutsmetoden (kontantmetoden) za moment księgowania uznaje się datę zapłaty a w przypadku faktureringsmetoden datę wystawienia faktury.

Jeśli faktura została wystawiona 30 marca a zapłacona 15 kwietnia to moms znajdujący się na tej fakturze należy zgłosić na deklaracji za kwiecień (lub drugi kwartał) w przypadku kontantmetoden lub w deklaracji za marzec (lub pierwszy kwartał) w przypadku faktureringsmetoden.

W przypadku kontantmetoden wyjątkowy jest miesiąc (kwartał), w którym przypada koniec roku obrachunkowego. W przypadku enskild firmy jest to zawsze 31/12.

Wówczas oprócz faktur zapłaconych w tym okresie księguje się też moms z faktur wystawionych a niezapłaconych. 

Na Mina Sidor w Skatteverket wybierając Företagsinformation możesz sprawdzić jaka metoda księgowania została wybrana przy rejestracji firmy. Po więcej informacji na ten temat zapraszam do artykułu “Metody księgowania a rozliczanie momsu” na moim blogu.

Ten artykuł pisałam 14 lutego 2023 i zawiera on dane aktualne na ten dzień.
Są to moje przemyślenia, wnioski a nie porady prawne, księgowe czy doradztwo podatkowe.