Umowa o pracę w Szwecji

Music: https://www.purple-planet.com

Tym razem temat, który zainteresuje wiele osób, zarówno pracodawców jak i pracowników – czyli umowa o pracę.

Umowa o pracę może zostać zawarta ustnie ale pracodawca musi w takiej sytuacji zawsze przedstawić pisemną informację o warunkach zatrudnienia. Tę informację pracownik powinien otrzymać najpóźniej miesiąc po zatrudnieniu.

Jednak najlepsze rozwiązanie to warunki zatrudnienia spisane do umowy o pracę podpisanej przez obie strony.

Pracodawca, który ma zawartą kollektivavtal lub hängavtal musi sprawdzać zapisy tych umów i brać je pod uwagę uzgadniając warunki umowy o pracę ze swoim pracownikiem.

Niezwykle istotne jest to aby zatrudniony podał prawdziwe dane dotyczące swojego wykształcenia, stanu zdrowia, wcześniejszego zatrudnienia oraz inne informacje ważne dla zatrudnienia. Podanie nieprawdziwych danych może być powodem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę z powodów osobistych.

W umowie o pracę powinny znaleźć się następujące informacje:

nazwa i adres pracodawcy

imię, nazwisko i adres pracownika

data rozpoczęcia pracy

miejsce pracy

zakres obowiązków oraz stanowisko

rodzaj zatrudnienia (umowa na czas określony, próbny czy nieokreślony)

okres wypowiedzenia w przypadku gdy jest to umowa na czas nieokreślony

okres zakończenia umowy w przypadku umowy na czas określony i warunki ewentualnego wypowiedzenia umowy

okres próbny w przypadku umowy na próbę

jak często będzie wypłacana pensja

normalny czas pracy

warunki urlopu

czy pracodawca ma zawartą kollektivavtal

Warto wspomnieć, że w większości kollektivavtal znajdują się zapisy, które zastępują przepisy prawa pracy – zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie związane z nadgodzinami.

Umowa o pracę może też zawierać klauzule o zakazie konkurencji. Dotyczy to zwłaszcza kluczowych osób w firmie. Zwykle zapisy w umowach mówią o tym, że taki pracownik nie może prowadzić konkurencyjnej działalności podczas zatrudnienia w danej firmie lub też nie może rozpocząć własnej działalności np. w ciągu 2 lat po ustaniu zatrudnienia.

Pracodawca nie może też jednostronnie dokonać zmiany warunków zapisanych w umowie o pracę na gorsze. Takie działanie może być potraktowane jako wypowiedzenie umowy o pracę.

W kolejnych moich podcastach i artykułach opowiem więcej na temat umów o pracę i o kosztach zatrudnienia pracownika. 

Ten artykuł zawiera dane aktualne na 21 marca 2023 r. Nie jest on poradą prawną, księgową ani doradztwem podatkowym.