Koszt zatrudnienia pracownika w Szwecji

Music: https://www.purple-planet.com

Tym razem krotki podcast o kosztach zatrudnienia pracownika. Bardzo często otrzymuję prośby o pomoc w wyliczeniu kosztów związanych z zatrudnieniem. Obliczając te koszty należy wziąć pod uwagę:

wynagrodzenie brutto

wynagrodzenie urlopowe (semesterlön) 12%

opłaty pracownicze (arbetsgivaravgifter) w zależności od wieku pracownika – maksymalnie 31,42%

składki na ubezpieczenia pracownicze (avtalsförsäkringar)ok. 6% (ok. 4% dotyczy ubezpieczeń emerytalnych)

specjalny podatek od wynagrodzeń od kosztów emerytalnych (särskild löneskatt på pensionskostnader) 24,26% – to opcja dodatkowa, wymagana w kollektivavtal

inne ewentualne dodatki pracownicze, np. bilförmån

Jeśli wynagrodzenie brutto to 30.000 kr to wyliczenie będzie wyglądać następujaco:

wynagrodzenie brutto: 30.000 kr

urlop 30.000 x 12% = 3.600 kr

opłaty pracownicze (30.000 kr + 3.600 kr = 33.600 kr) x 31,42% = 10.557 kr

ubezpieczenia pracownicze (30.000 + 3.600 kr) x 6% = 2.016 kr

podatek od wynagrodzeń od kosztów emerytalnych (30.000 + 3.600) x 4% x 24,26% = 326 kr

Czyli do wynagrodzenia brutto w przykładowej wysokości 30.000 kr dochodzą koszty w wysokości 16.499 kr (3.600 kr + 10.557 kr + 2.016 kr + 326 kr). Koszty te stanowią 55% wartości wynagrodzenia brutto. To wartość szacunkowa a w praktyce koszty te mogą sięgać  60 lub nawet 100% wartości wynagrodzenia brutto.

Oprócz wymienionych wyżej kosztów pojawią się zapewne koszty szkoleń, wynagrodzenia chorobowego, rehabilitacji, ubrań roboczych czy imprez firmowych. 

Pamiętajmy, że pracodawca jest również zobowiązany wypłacić pracownikowi wynagrodzenie chorobowe (sjuklön) gdy pracownik zachoruje i nie może pracować. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest pracownikowi przez pierwszych 14 dni choroby (po tym okresie chory pracownik zwraca się do Försäkringskassy po wypłatę świadczenia). Moje przykładowe wyliczenie nie zawiera tych kosztów pracownika. Stąd informacja, że koszt pracownika może być wyższy niż wspomniane i wyliczone 55% kosztów wynagrodzenia.

Mam nadzieję, że te informacje są przydatne i dadzą ogólny obraz kosztów związanych z zatrudnieniem. Jeśli tak jest, bardzo proszę podziel się tą informacją przesyłając link do podcastu lub zostawiając lajka lub komentarz pod postem. Po więcej informacji zapraszam do innych artykułów na mojej stronie, np. http://klikimoniki.com/2021/03/26/wynagrodzenie-brutto-czy-netto/

Ten artykuł zawiera dane aktualne na 22 marca 2023 r. Nie jest on poradą prawną, księgową ani doradztwem podatkowym.