Rodzaje umów o pracę w Szwecji


Music: https://www.purple-planet.com

W Szwecji istnieją 2 podstawowe typy zatrudnienia: na czas określony oraz na czas nieokreślony. 

Umowa o pracę na czas określony na zasadach ogólnych (tidsbegränsad anställning)

Taka umowa kończy się bez wypowiedzenia z upływem uzgodnionego okresu. No chyba, że z jakichś powodów ma zostać wypowiedziana przez którąś ze stron przed okresem jej zakończenia.

Pracodawca nie potrzebuje mieć szczególnego powodu aby zaproponować komuś umowę na czas określony. Nie ma też żadnych ograniczeń w liczbie pracowników zatrudnionych na czas określony. 

Zatrudnienie na czas określony przekształca się automatycznie w zatrudnienie na czas nieokreślony jeżeli łączny czas zatrudnienia przekracza 2 lata w przeciągu 5 lat.

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawcy są zobowiązani do informowania pracowników o warunkach zatrudnienia. Informację należy złożyć nie później niż miesiąc po rozpoczęciu pracy przez pracownika. Najlepiej więc zrobić to w umowie o pracę zawartej na piśmie.

Obowiązek poinformowania pracownika nie ma zastosowania, jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż trzy tygodnie.

Umowa na czas określony może przyjąć także inne formy niż “zwykła” umowę o pracę na czas określony na warunkach ogólnych, Mogą to być:

zatrudnienie sezonowe (säsonganställning) – związane z porami roku, np. w turystyce, leśnictwie, rolnictwie, prace ogrodowe, usuwanie śniegu. Sezony to krótsze okresy czasu (a więc na pewno nie 11 miesięcy), a data zakończenia umowy często może być trudna do określenia z góry,

wikariat (vikariat) – tutaj chodzi głównie o czasowe zastąpienie pracownika, który z jakichś powodów (choroba, urlop, urlop rodzicielski, studia, wolne od pracy z innego powodu) nie może pracować,

umowa o pracę na okres próbny (provanställning) – takie umowy mogą być zawierane na okres maksymalnie sześciu miesięcy.

Pracownika można “wypróbować” (zatrudnić na okres próbny) tylko raz na danym stanowisku czy w określonej pracy. Okres próbny można jednak przedłużyć ale tylko do okresu nieprzekraczającego 6 miesięcy. Przedłużenie musi nastąpić bezpośrednio do trwającej umowy.

Pracownik, który już w Twojej firmie pracował, nie może być zatrudniony na okres próbny. Wyjątkiem jest sytuacja gdy zatrudnienie na okres próbny dotyczy kompletnie innego stanowiska, zakresu obowiązków i wymaga innych kompetencji.

Jeśli jako pracodawca nie chcesz kontynuować zatrudnienia po zakończeniu okresu próbnego, musisz powiadomić o tym pracownika najpóźniej na koniec okresu próbnego. Jeśli tego nie zrobisz, zatrudnienie na okres próbny zamieni się w zatrudnienie na stałe. 

O ile nie uzgodniono inaczej, umowa o pracę na okres próbny może zostać rozwiązana przed upływem okresu próbnego.

Wówczas pracodawca jest obowiązany powiadomić pracownika, że umowa o pracę na okres próbny zostaje rozwiązana przed okresem uzgodnionego terminu a wypowiedzenie musi nastąpić co najmniej na dwa tygodnie przed zakończeniem stosunku pracy.

Pracownik natomiast nie musi zachowywać tego okresu wypowiedzenia umowy na czas próbny. Może właściwie zakończyć takie zatrudnienie od razu.

Umowa na czas nieokreslony (fast anställning lub tillsvidare anställning)

To najczęściej występująca forma zatrudnienia w Szwecji.

Takie zatrudnienie zwykle kończy się po określonym okresie wypowiedzenia lub gdy pracownik przechodzi na emeryturę/rentę

Pamiętaj, że obowiązująca w miejscu pracy kollektivavtal może zmienić wszystkie opisane warunki. 

Ten artykuł zawiera dane aktualne na 2 kwietnia 2023 r. Nie jest on poradą prawną, księgową ani doradztwem podatkowym.