Sposoby finansowania działalności w Szwecji. Faktoring, finansowanie wierzytelności.

Music: https://www.purple-planet.com

Na pewno zdarzyła ci się jako przedsiębiorcy sytuacja, w której potrzebowałeś szybko pieniędzy na zapłatę podatku, faktury od dostawcy czy też pensji dla pracowników, a konto w banku było – powiedzmy – mało imponujące.

Twoje pieniądze utknęły w fakturze dla klienta, ale ten zapłaci za kilka dni zgodnie z terminem wymagalności faktury albo gdy sam dostanie pieniądze od swojego klienta. Ale ty nie możesz tak długo czekać.

Dobrym rozwiązaniem może być wtedy faktoring czyli sprzedaż wierzytelności (wystawionych przez firmę faktur) w Szwecji nazywany fakturaköp lub fakturabelåning. Są to usługi świadczone przez firmy faktoringowe, finansowe, ale dostępne też w różnych programach księgowych, np. w Fortnoxie. 

Dzięki faktoringowi Twoja firma może wzmocnić swoją płynność i uwolnić kapitał bez konieczności zaciągania kredytu bankowego.

Faktoring polega na tym, że w momencie gdy wystawisz fakturę za swoje usługi czy sprzedane produkty, sprzedajesz tę fakturę do firmy finansowej. Otrzymujesz wtedy wpłatę na konto firmowe od razu po zgłoszeniu faktury do sprzedaży, nie czekając na termin płatności. Oczywiście za usługę firmy faktoringowej musisz zapłacić prowizję.

Twój klient otrzyma informację z firmy faktoringowej (może, a właściwie też powinien dostać taką informację od ciebie), że zapłaty za wystawioną przez twoją firmę fakturę ma dokonać na konto firmy finansującej.

Firma ta dokona też przed zakupem tej faktury oceny wierzytelności, tzn. sprawdzi status kontrahenta w wywiadowniach gospodarczych i oceni czy wierzytelność jest wiarygodna.

W większości przypadków funkcjonuje to bardzo dobrze, kontrahent płaci na konto firmy faktoringowej (finansującej zakup twoich faktur). Jednak w przypadku gdy odbiorca twoich usług czy produktów skreśli fakturę i odmówi zapłaty za nią, firma faktoringowa zwróci się do ciebie o zwrot pieniędzy za tę wierzytelność.

Ale takie ryzyko (braku zapłaty przez kontrahenta) istnieje zawsze, nawet wówczas gdy nie sprzedasz faktury firmie finansującej. Z drugiej strony sprzedaż faktury w ramach faktoringu może też zadziałać na twojego klienta dyscyplinująco. Zwykle jestesmy bardziej skłonni zapłacić fakturę do banku czy instytucji finansowej niż do firmy, zwłaszcza gdy to niewielka firma.

Faktoring to sprawdzony i popularny sposób na uzyskanie dostępu do pieniędzy w elastyczny sposób, bez konieczności zaciągania kredytów bankowych czy debetowania konta. Nie tylko firmy mające problemy z płynnością korzystają z faktoringu. Celem jest poprawa wskaźników ekonomicznych i usunięcie zatorów płatniczych. Z faktoringu korzysta wiele różnego rodzaju firm, zarówno dużych, jak i małych ponieważ jest to prosty i elastyczny sposób na zwiększenie płynności ale również administrowanie wierzytelnościami.

Jako przedsiębiorca pozbywasz się pracy administracyjnej związanej z obsługą wierzytelności czyli wysyłaniem faktur, monitowaniem czy czasami niezręcznym kontaktem z klientem. To przecież firma faktoringowa a nie ty przypominasz się (czasami natrętnie) o płatność.

Zaletą faktoringu jest też to, że nie musisz firmie faktoringowej sprzedawać wszystkich swoich należności, ale tylko te wybrane lub gdy jesteś w sytuacji wymagającej czy krytycznej.

Cena usług faktoringowych może być bardzo różna. Procent pobierany przez firmę faktoringową zwykle waha się od 1 do 4% całkowitej kwoty faktury. Dokładna kwota, którą płacisz, zależy od indywidualnych kosztów i wielkości firmy faktoringowej, a także ryzyka kredytowego związanego z twoim klientem.

Fakturabelåning jest zwykle tańszą opcją, ponieważ wówczas to ty ponosisz ryzyko związane z niewypłacalnością klienta. Gdy twój klient nie zapłaci do firmy faktoringowej w okresie regresu (np. w ciągu 30 dni od terminu płatności) faktura wraca do ciebie a firma faktoringowa poprosi cię o zwrot pieniędzy. Firma faktoringowa zwykle wypłaca część kwoty faktury (np. 80 procent) a druga część dopiero po zapłacie przez klienta. Oczywiście pobiera też swoje prowizje za usługę.

W przypadku sprzedaży faktury (fakturaköp) firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności twojego klienta. Wyjątkiem jest, jak wspomniałam wcześniej, sytuacja gdy twój klient uznaje fakturę za sporną i odmawia zapłaty za fakturę w związku z nienależytym wykonaniem przez ciebie usługi.

Mitem jest, że koszty korzystania z faktoringu pochłaniają zysk. Faktoring to jedna z najtańszych opcji finansowania firmy. Często możesz odzyskać koszty poniesione na faktoring, dzięki temu, że możesz szybciej zainwestować pieniądze gdzie indziej.

Ten artykuł pisałam 4 czerwca 2023 i zawiera on dane aktualne na ten dzień. Są to moje przemyślenia, wnioski a nie porady prawne, księgowe czy doradztwo podatkowe.