Dlaczego muszę dopłacić podatek (kvarskatt)


Music: https://www.purple-planet.com

Istnieje kilka przyczyn, dla których musimy zapłacić urzędowi skarbowemu kvarskatt, czyli dopłacić niedoszacowany podatek dochodowy za ostatnie rozliczenie podatkowe. Takie przykre zaskoczenie zdarza się wcale nie tak rzadko.

Dlaczego więc tak się dzieje skoro nasz pracodawca odprowadza za nas podatek dochodowy w ciągu roku i ten podatek dopasowany jest do wielkości naszych dochodów według tabeli? Skoro podatek płacony jest zgodnie z tabelą naszej komuny  to powinniśmy wyjść na zero jeśli chodzi o relację podatku zapłaconego w stosunku do tego do zapłaty.

Powodów może być kilka:

Niektórzy z nas otrzymują wypłaty od różnych pracodawców czy zleceniodawców. To powoduje, że ogólna kwota potrącenia podatku jest zbyt niska. Płatnik, który wypłaca nam najwyższe dochody, czyli główny pracodawca, powinien dokonywać potrąceń podatkowych zgodnie z tabelą podatkową. Pozostali pracodawcy powinni dokonywać potrąceń podatkowych w wysokości 30 procent. 

A często jest tak, że ci inni traktują się jako głównego pracodawcę – czy to przez nieuwagę, brak informacji od nas czy też z jakiegoś innego powodu. I jeśli każdy z naszych pracodawców wypłaca nam pensje według tabeli – każdy z nich uwzględnia tylko swoje dochody i uwzględnia też kwotę wolną od podatku (odprowadza za nas mniejszy podatek niż gdybyśmy skumulowali nasze miesięczne dochody). Mamy więc do czynienia z sytuacją niedoszacowania podatku.

Potrącenia podatkowe dokonywane przez płatników (pracodawców) uwzględniają tylko kwoty ich wynagrodzeń dla nas, ale już nie inne dochody, które też podlegają opodatkowaniu.

Płacimy też inne podatki, które wpływają na łączny podatek do zapłacenia, na przykład gdy posiadamy fundusze lub konta inwestycyjne.

Do zapłaty podatku jestesmy zobowiązani również gdy z zyskiem sprzedajemy akcje. Jeśli do tego posiada się nieruchomość – trzeba także zapłacić podatek od nieruchomości.

Te dochody i zobowiązania podatkowe z nich wynikające nie są uwzględniane w tabelach podatkowych, co skutkuje zbyt niskim łącznym potrąceniem podatku.

Jak więc uniknąć niedoplaty podatku w przyszłym roku?

Niedopłata podatku oznacza, że przez rok zapłaciliśmy zbyt mało podatku i ten brak musimy uzupełnić przy rozliczeniu deklaracji. Istnieją sposoby, aby uniknąć przykrego obowiązku doplaty podatku.

Możemy poprosić głównego pracodawcę o zwiększenie potrącenia podatku (frivillig skatt). To spowoduje, że główny płatnik dokona większego potrącenia podatku a my dostaniemy nieco mniejszą kwotę wynagrodzenia netto na konto co miesiąc.

Inną opcją jest złożenie wniosku o dostosowanie zaliczki na podatek dochodowy (A-skatt)  w Skatteverket (jämkning). Wniosek o takie dopasowanie wysokości podatku można złożyć zarówno przez e-usługi w Skatteverket, jak i za pomocą formularza.

We wniosku podaje się wszystkie dochody, które podlegają opodatkowaniu, a także koszty uzyskania przychodu, takie jak koszty odsetek. Na podstawie tych informacji Skatteverket oblicza odpowiednią kwotę zaliczki na podatek dochodowy, która musi zostać wpłacona w ciągu roku zwykle co miesiąc.

Decyzję Skatteverket o takim dopasowaniu pozostawiasz swojemu głównemu płatnikowi (pracodawcy), który odprowadza wyższy podatek niż wynika to z tabeli. Wreszcie, można samodzielnie wpłacać dodatkowy podatek na swoje skattekonto w ciągu roku. Skatteverket oferuje możliwość samodzielnego wprowadzenia danych i obliczenia podatku na bieżący rok. Dzięki temu uzyskuje się dokładniejsze oszacowanie całkowitej kwoty podatku do zapłacenia w ciągu roku.

Ważne jest również, aby zapłacić niedopłatę podatku na czas, biorąc pod uwagę, że od 1 sierpnia 2023 r. wzrosła stopa odsetek na koncie podatkowym. Odsetki od niedopłaty podatku poniżej 30 000 koron naliczane są od 4 maja. Niska stopa odsetek wynosiła do 1 sierpnia 3,75 procenta, a po tej dacie wzrosła do 5 procent. Jeśli zapłaci się niedoszacowany podatek po terminie, stosowana jest wyższa stopa odsetek w wysokości 20 procent (wcześniej 18,75 procent).

Nadpłatę podatku należy zapłacić w ciągu 90 dni od otrzymania ostatecznego rozliczenia podatkowego (besked om slutlig skatt). Jeśli ostateczne rozliczenie podatkowe otrzymaliśmy w czerwcu, nadpłatę podatku należy zapłacić do 12 września. Jeśli ostateczne rozliczenie podatkowe dotarło do nas w sierpniu, nadpłatę podatku należy zapłacić do 13 listopada.

Możliwe jest dokonywanie wpłat niedopłaty podatku w kilku ratach.

Ten artykuł pisałam 12 września 2023 i zawiera on dane aktualne na ten dzień. Są to moje przemyślenia, wnioski a nie porady prawne, księgowe czy doradztwo podatkowe.