Wynagrodzenie brutto czy netto – pracownik w szwedzkiej firmie

Music: https://www.purple-planet.com

Pensja brutto czy netto?

Na kwestie związane z wynagrodzeniem przedsiębiorca (pracownik zresztą też) powinien patrzeć w kwestiach brutto.
To pensja brutto jest kosztem firmy i stanowi podstawę do wyliczenia opłat pracowniczych (arbetsgivaravgifter), które firma płaci do Skatteverket do 12-ego dnia miesiąca po miesiącu, w którym pracownik otrzymał wypłatę.


25-ego każdego miesiąca (wtedy najczęściej wypłacana jest pensja w Szwecji) pracownik otrzyma wypłatę
pensji netto na swoje konto bankowe.
Do wyliczenia wynagrodzenia przyda się tabela podatkowa (skattetabell) właściwa dla miejsca zamieszkania pracownika. W niektórych przypadkach Skatteverket określi wysokość wymiaru opodatkowania i ta decyzja
będzie wiążąca dla pracodawcy jako podstawa obliczenia i odprowadzenia podatku.

Spójrzmy na przykładowe wyliczenie w przypadku pensji brutto 25.000 kr i tabeli podatkowej nr 34 na rok 2021. Podatek wynosi w tym przypadku 5.735 kr.
Czyli 25-ego pracownik otrzyma tytułem wynagrodzenia za pracę kwotę 19.265 kr
(kwota brutto 25.000 kr – podatek 5.735 kr).

Jednak z punktu widzenia pracodawcy wygląda to tak:
Wyplata na konto pracownika 25-go: 19.265 kr
Zapłata do Skatteverket do 12-ego następnego miesiąca po wypłacie:
13.590 kr, gdzie 5.735 kr to podatek a 7.855 kr to opłaty pracownicze
(arbetsgivaravgifter = kwota brutto 25.000 kr x 31,42 %).

Koszt wynagrodzenia pracownika to 32.855 kr  (19.265 kr + 13.590 kr).
Można obliczyć też jako kwota brutto x 1,3142 (25.000 x 1,3142= 32.855 kr).

Jeżeli pracownik zwróci się do pracodawcy o odprowadzanie do urzędu skarbowego dodatkowego
podatku np. w wysokości 500 kr, to kwota wypłaty 25-ego wyniesie 18.765 kr, a kwota do zapłaty do
Skatteverket 12-ego następnego miesiąca po wypłacie będzie 14.090 kr.
Po zsumowaniu otrzymamy jednak znowu 32.855 kr, a więc 25.000 kr x 1,3142.

Jest to przykładowe obliczenie tylko kosztu miesięcznej pensji, gdzie pracownik nie korzysta np.
z samochodu firmowego (nie ma bilförmån) i przy założeniu, że od pensji płacone są pełne arbetsgivaravgifter
w wysokości 31,42%.

Ten artykuł pisałam 26 marca 2021 i zawiera on dane aktualne na ten dzień.
Są to moje przemyślenia, wnioski a nie porady prawne, księgowe czy doradztwo podatkowe.