Metody księgowania a rozliczanie momsu – podatek Vat w Szwecji

Rejestrując firmę w Skatteverket przedsiębiorca dokonuje wyboru metody księgowania
co z kolei ma bezpośredni związek z rozliczaniem momsu.

Wybrać można między bokslutsmetoden (kontantmetoden) a faktureringsmetoden.
Faktureringsmetoden jest obligatoryjna jeżeli roczny obrót firmy przekracza 3 mln koron.
Co ważne dokonać zmiany metody można tylko z bokslutsmetoden na faktureringsmetoden.
Odwrotnie jest to niemożliwe.

Różnica między metodami polega na tym, że w przypadku bokslutsmetoden za moment księgowania
uznaje się datę zapłaty, a w przypadku faktureringsmetoden datę wystawienia faktury.
Znaczenie ma data wystawienia/zapłaty zarówno faktury dla klienta (kundfaktura) jak i do dostawcy (leverantörsfaktura).

Jeśli faktura została wystawiona 30 marca a zapłacona 15 kwietnia to moms znajdujący się na tej fakturze należy zgłosić na deklaracji za kwiecień (lub drugi kwartał) w przypadku kontantmetoden lub
w deklaracji za marzec (lub pierwszy kwartał) w przypadku faktureringsmetoden.

W przypadku kontantmeroden wyjątkowy jest miesiąc (kwartał), w którym przypada koniec roku obrachunkowego (np. 31/03, 31/06, 31/12 itd.). Wówczas oprócz faktur zapłaconych w tym okresie
księguje się też faktury (a więc i moms) wystawione ale niezapłacone.

Zaletą faktureringsmetoden jest to, że lepiej obrazuje ona sytuację ekonomiczną firmy na bieżąco,
w ciągu roku. W przypadku bokslutsmetoden taki obraz otrzymamy w momencie sporządzania bokslutu.

Ten artykuł pisałam 10 kwietnia 2021 i zawiera on dane aktualne na ten dzień.
Są to moje przemyślenia, wnioski a nie porady prawne, księgowe czy doradztwo podatkowe.